Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Đông Trùng Hạ Thảo chính thức trở thành thương phẩm và được cấp giấy chứng nhận FDA tại Mỹ

Một công ty tại VN tuyên bố nuôi cấy nhân tạo thành công đông trùng hạ thảo (ĐTHT) hình thức thương phẩm. Ông Đỗ Văn Huệ Tổng Giám Đốc Công Ty HIMA tại phòng thí nghiệm ĐTHT là quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên dành cho con người. Tuy nhiên, ĐTHT trong thiên nhiên […]